ถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Bizz Backup ผ่าน formspring

กรุงเทพมหานคร
6 ธันวาคม 2553

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ให้ความสนใจ สอบถาม “บริการของเรา” ผ่านเข้ามาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ หลายท่านแสดงเจตจำนง และตัดสินใจใช้บริการสนับสนุนทางธุรกิจของเรา บางท่านอาจมีความสะดุดใจ สนใจ หรืออาจมีคำถามอยู่ในใจ และยังไม่ได้สอบถาม หรือไม่กล้าถาม หรือไม่อยากจะแสดงตน

เราให้บริการ “ถามอะไรก็ได้ ถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Bizz Backup ผ่านทาง formspring - http://formspring.me/BizzBackup ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี ท่านสามารถ “ถามได้” ในทุก ๆ เรื่อง เรื่องอะไรก็ได้ เมื่อไรก็ได้ เป็นการถาม-ตอบ โดยไม่ต้องแสดงตน และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Formspring lets you and your friends ask questions and give answers about anything and everything!