ให้ Legal Intelligence ปกป้อง ดูแล

กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2553

คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด และ
คุณมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ และทนายความ บริษัท ลีกัล
อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้บริการทางด้าน
กฎหมาย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีธุรกิจ คดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีอื่น ๆ
ทุกประเภทแบบครบวงจร

บริษัท ลีกัล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด รับปรึกษาอรรถคดี และว่าความดำเนินคดี
ในศาลทั่วราชอาณาจักร

ติดต่อสำนักงาน Legal Intelligence: 0-2570-3878