Hyper Creation สนุกกับงานที่ท้าทายกว่าเดิม

กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2553

คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด –
www.bizzbackup.co.thและคุณชนะภัย แตงเนียม กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด
www.hypermance.comได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ โดยกำหนดให้
Hyper Creation ออกแบบธีมของเว็บไซต์ นำเสนอ
โครงสร้าง และงานบริการที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร

คุณชนะภัย กล่าวอย่างแข็งขันว่า “เว็บไซต์แนวธุรกิจนี้ เป็นอะไรที่ผมถนัด...
การที่ได้รับโอกาสร่วมงานกับ
perfectionist อย่างคุณสรรพัชญ์ นั้น...
ต้องเป็นอะไร ๆ ที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะนอกจากที่คุณสรรพัชญ์ จะเป็นคนที่
ละเอียด รอบคอบ พิถีพิถันแล้ว... แกยังจัดอยู่ในประเภทคนรู้จริงอีกด้วย...”