เติมหัวใจใส่ห้องสมุด – หัวกลวงในหลุมดำ

กรุงเทพมหานคร
3 ตุลาคม 2554

คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ร่วมเป็น “กำลังเสริม” สนับสนุนหนังสือรวมความเรียงคัดสรร เรื่อง “หัวกลวงในหลุมดำ” ในโครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด” ของ วินทร์ เลียววาริณนักเขียนรางวัลซีไรต์สองสมัย และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมคืนกำไรให้กับสังคมนี้ เป็นการบริจาคหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที่กระจายหนังสือทั้งหมดสู่ห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับการพัฒนาเชาว์ปัญญา เป็น “กำลังเสริม” ที่ดีของสังคมสืบไป

ท่านสามารถอ่านโครงการ “เติมหัวใจใส่ห้องสมุด” เพิ่มเติมได้ที่ http://winbookclub.com/project.php