Backup Blogs

จุดเปลี่ยน Read More...
       สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ  |  Thursday, September 16 2010 at 11:10:45 AM
       Tags :  ชาลส์ ดาร์วิน, การเปลี่ยนแปลง, ผู้ประกอบการ, จุดเปลี่ยน, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดใหญ่, วิสาหกิจขนาดกลาง, วิสาหกิจขนาดย่อม, ปรึกษาธุรกิจ, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, อบรมพัฒนา, บิซ แบ๊กอัพ, อนิจจัง, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
คิดได้ ทำเป็น Read More...
       สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ  |  Friday, November 26 2010 at 23:28:40 PM
       Tags :  คิดได้, ทำเป็น, ผู้บริหาร, ผู้ประกอบการ, ความรู้, ประสบการณ์, Winner, ผู้ชนะ, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี, Defender, ผู้ป้องกันตัว, Loser, ผู้ปราชัย, ผู้พ่ายแพ้, ตัวเลขขาย, เป้าหมายการขาย, ปรึกษาธุรกิจ, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, อบรมพัฒนา, อบรมสัมมนา, พัฒนาบุคลากร,
ชื่อนั้น สำคัญฉะนี้ Read More...
       สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ  |  Friday, November 26 2010 at 23:24:46 PM
       Tags :  ชื่อนั้น สำคัญไฉน, โดนใจ, ตั้งชื่อ, ถูกโฉลก, มนตรี, ศรี, เดช, มูละ, จุดเปลี่ยน, ผู้ประกอบการ, ต้นทุนต่ำ, งานอาชีพ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, นักการตลาด, นักธุรกิจ, นักขาย, รู้จัก, จดจำ, การสัมผัสรับรู้, การตั้งชื่อ, สร้างแบรนด์, เครื่องหมายการค้า, ตราสัญญลัก
วงจรอุบาทว์ (Vicious Spiral) Read More...
       สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ  |  Wednesday, April 13 2011 at 16:54:42 PM
       Tags :  วงจรอุบาทว์, Vicious Spiral, ผู้ประกอบการ, ตีสินค้าคืน, ไม่รับสินค้า, ลอยสินค้า, ยิ, ยัด, อัด, ทุบ, อำนาจต่อรอง, มือใหม่ หัดขับ, ชักแม่น้ำทั้งห้า, เปรียบเทียบอัตราการขายเป็นช่วงเวลา, Sales Skewing, การเปลี่ยนสินค้า, การคืนสินค้า, Sales Returns, จำนวนวันท